Domácí úkoly

 
11.10. - Dokončit PL - M. kdo nestihl, číst cokoliv
10.10. - PL - M - 2 označené úkoly.
9.10. - PL - ČJ - 3.sloupeček, Na HV - 23.10. - doučit rytmické cvičení ze sešitu a naučit píseň z uč. zpaměti
8.10. - číst, op.PŘV
4.10. - dokončit pracovní list Čj cv.9
3.10. - opakování z VL po kapitolu Naše vlast  (včetně)
2.10. - dokreslit obrázky do PŘV - kořen, list, stonek, květ
1.10. - M- str.13/78 - dokončit, kdo nestihl. Zopakovat dělení se zbytkem.
27-9. - číst cokoliv, odpovědět ústně na otázky v PŘV
26.9. - M - str.10/49, dokončit obr.v seš. Čtení -  kdo nemá, ústně otázky ve VL str.9
25.9. - Napsat opravu do M-Š - jen někteří, číst str. 12 - 14
21.9. - M - dokončit str. 7/34 + zkoušky
20.9. - Ústně si připravit odpovědi - PŘV - str.9 
17.9. - M - 7/29 - odhad jen ústně, napsat 4 příklady a zkoušku, kdo nestihl cv.5/22 ve škole, dokončí
14.9. - Dokončit prac.list
12.9. - Připravit si Di - str. 8/4 - dobrovolný úkol
11.9. - dobrovolný úkol - naučit básničku ČT str.5 zpaměti
10.9. - M - učebnice 4/11 do sešitu
7.9. - kdo nestihl, dokončí výkres doma

Kontakt

Déčko

ZŚ Ústí nad Labem, Mírová 4

607056010