Domácí úkoly

Od 1.6. nebudou zadávány domácí úkoly. Pouze v případě, že bude potřeba dokončit rozdělanou práci, dostanou děti tuto práci domů. Nadále zůstává nutnost pravidelného čtení a procvičování probraného učiva dle potřeby.
31.5. - Pouze číst.
30.5. - Písanka - označené řádky
29.5. - Prosím o vyplnění dotazníků, které mají děti v ŽK a jejich urychlené vrácení. Děkuji
28.5. - PRV - PS - 57/2,3,4
24.5. - pouze číst
23.5. - ČJ str.137/2a - 6 vět - červený sešit
21.5. - PRV-PS - str.58 - úkol Vv
16.5. - Nalepit vyjmenovaná slova, příp.dovybarvit
15.5. - ČJ - str 135/5-  do červeného sešitu
14.5. - číst cokoliv, zopakovat přídavná jména
7. - 11.5. pouze číst
4.5. - dokončit písanku
2.5. - M - uč 32/2 - zelené sloupečky do modrého sešitu
30.4. - dobrovolný úkol z projektu
26.4. - M - dokončit PL do označení
24.4. - M - dokončit PL  - kdo nestihl
23.4. - M - PS - str. 13/6
19.4. - M - PS - geometrie str. 8/8,9
18.4. - M - PS - 21/1,2,3,4 - dokončit, co chybí...
17.4. - číst str. 100 - 101, písanka str.13 - 4 řádky
11.4. - M - uč.9/13 do modrého sešitu
10.4. - Písanka str.10
9.4. - M - PS str.9/1,2,3. dokončit
5.4 - M - PS - str. 7/4.5
4.4. - číst str.90 - 91
3.4. - Vybarvit PL - vyjmenovaná slova po s - rozstříhat a nalepit do sešitu na vyjm.slova
28.3. - Přes svátky číst a zopakovat dělení
27.3. - M - do modrého sešitu z uč.str. 51/18
26.3. - Dokončit PL Děti z Bullerbynu, naučit vyjm.slova po s - do 3.4.
20.3. - pouze číst
19.3. -Dokončit písanku, kdo nestihl
15.3. - M - PS - 5/3
14.3. - ČJ - 95/1 - 6 vět do červeného sešitu
13.3. - dokončit úkol v sešitě Čtení -  kdo nestihl
12.3. - pouze číst
2.3. - Přes prázdniny číst, kdo potřebuje opakuje: rod, číslo a pád u podstatných jmen + vyjmenovaná slova po b,l,m,p, v matematice  násobilku, zaokrouhlování na desítky a stovky, písemné sčítání a odčítání (pod sebe)
1.3. - dokončit M - PS
28.2. - dokončit PL - str.25
27.2. - PL - M - str.15
26.2. - písanka str.8 - dokončit
22.2. - M - PS - str.2/10,12
21.2. - Písanka - dokončit str.7
20.2. - rozstříhat a nalepit vyjmenovaná slova po p, od zítřka nosit kružítko
19.2. - M - PS - 2.díl str.1/5,6, dokončit obrázek v sešitě Čtení
15.2. - M - dokončit str.36 - kdo nestihl
14.2. - Písanka str.6 dokončit
13.2. - M - uč. str 15/2,3 do sešitu na G, číst str.72 - 73
12.2. - M - PS 21/2,3
8.2. - M - uč. str.27/4 č sloupečky, dokončit PRV
7.2. - Ćíst str. 72,73, PS str. 37
6.2. - číst cokoliv
5.2. - Piísanka str.4 dokončit, PRV - nalepit obr.
1.2. - pouze číst
31.1. - M - PS - 34/7,8
30.1. - M - 15/5
29.1. - Dokončit PRV - PS, dokončit písanku
25.1. - PRV - str.36 doplnit
24.1. - Pouze číst
23.1. - Dopsat stránku v písance, naučit pádové otázky  - do pátku
22.1. - M - PS - 33/5,6,7
19.1. - M - PS str.33/3,4
18.1. - pouze číst
17.1. - M - učebnice str.17/49,51 - do modrého sešitu
16.1. - Písanka str.31
15.1. - ČJ - 159/3a - do červeného sešitu
12.1. - M - PS - označené cvičení
11.1. - Dokončit PRV - PS
10.1. - ČJ - str 88/6 do červeného sešítu
9.1. - Písanka str.29, číst v čítance
8.1. - M - PS 25/1, dokončit PRV - PS
4.1. - PRV PS - str.31
3.1. - Naučit vyjmenovaná slova po M
Během vánočních prázdnin pomozte prosím dětem s vyplněním deníčku, prosím také o pdpis na poslední straně.
Celý poslední týden bez dú (kromě těch, kteří mají něco dodělávat)
15.12. - M- PS 17/3,4,5
14.12. - ČT - str. 51
13.12. - čteni str.50
11.12. - Dokončit M, PRV - děti vědí, co nestihly
8.12. - Písanka
7.12. - ČJ - 80/6 - do červeného sešitu - ČJ-Š
6.12. - M - PS - 15 - dokončit
1.12.  -  Číst, kdo nestihl, dokončí M-PS str.15/1
30.11. - POuze číst
29.11. - Písanka str.23
28.11. - Číst str.46 - 47
27.11. - Písanka str.23
24.11. - Písanka str. 22 dokončit, PRV str.18 - kdo nestihl
23.11. - Pouze číst
22.11. - ČJ - str.77/10 - 3 věty do červeného sešiu
21.11. - Naučit zpaměti vyjmenovaná slova po L, dokončit písanku, kdo nestihl...
20.11. - M - PS(krteček) str.28/6
16.11. - Pouze číst
15.11. - Dokončit str.v písance, číst v čítance
14.11. - M - učebnice str.42/2 -  4 příklady se zkouškou do modrého sešitu
13.11. - M - PS - modrý str.9/1
9.11. - PRV - PS - str.16 dokončit
8.11. - Naučit vyjmenovaná slova po b, dokončit úkokl v sešitě Čtení - kdo nestihl
7.11. - M - PS (krteček) str.26/2
6.11. - PRV - str.11
3.11. - M - PS(krteček) dokončit zakroužkovaná cvičení,  písanka - str.13
2.11. - Pouze číst
1.11. -   M - PS  - str. 6/ 11, 15 (modrý nebo bílý sešit)
31.10. - Bez dú
30.10. - Písanka str.9
24.10. - M - PS(krteček) - 17/2
23.10. - M - učebnice str.21/32,33 do MŠ - zápis, výpočet a odpověď
17.10. - M - PS - 16/2 žluté sloupečky do sešitu MŠ
16.10. - PRV - PS - str.6
12.10. - Pouze číst
11.10. - Pouze číst
10.10. - Psaní - dokončit str.6
9.10.- M - str.1ě - dokončit
6.10. - Číst - čítanka str.20 - 21
3.10. - ČJ - 16/4 - do školního sešitu

 2.10. - Dopsat báseň z čítanky do sešit 26.9. - Pouze číst

25.9. - M - 10/6,8, Psaní - označené řádky
22.9. - Bez úkolu pouze číst
20.9. - Do příští HV naučit zapisovat noty c1 - g1....mají v sešitě zapsané
19.9. - List z písanky - dokončit
18.9. - Číst str.9 - 11, M - 3/ 4,5,6
15.9. - Pouze číst, opakovat násobilku 1 - 5, naučit násobky 6
14.9. - PRV - K místnosti, kterou mají děti napsanou v sešitě PRV, dopsat zařízení a předměty, které tam patří...
13.9. - M - PS - 1/10, naučit dvě sloky Beskyde, Beskyde, vyjmenovat noty - c,d,e,f,g,a,h,c2
12.9. - Pouze dokončit práci v sešitě na ČT
11.9. - M - PS - 7/6,7
 

Kontakt

Déčko

ZŚ Ústí nad Labem, Mírová 4

607056010