Probírané učivo

ČJ - stavba slova - kořen slova, předpona, příponová část, slova příbuzná, opakování vyjm.slov
M - dělení se zbytkem, písemné násobení jednociferným činitelem (pod sebe), poznat rovnoběžky a různoběžky
Vlastivěda - ČR - demokratický stát
Přírodověda - Stavba těla živočichů
Hudební výchova - délka not, rytmická cvičení

Kontakt

Déčko

ZŚ Ústí nad Labem, Mírová 4

607056010