Probírané učivo

 
16.4. - 20.4.
ČJ - vyjmenovaná slova po v, opakování -  slovesa, podstatná jména, M - dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé nasobilky - násobky deseti, kružnice, průměr, poloměr, porovnávání úseček pomocí kružítka nebo proužku papíru, PRV - okrasné, užitkové a polní plodiny, části rostlin - opak., živočichové - společné znaky, HV - stupnice C - dur, zápis not, zpěv písní
 
 
3. - 6.4.
 ČJ - vyjmenovaná slova po s - procvičování, opakování kategorií sloves a podstatných jmen, M - Dělení se zbytkem 2,3,4,5, PRV - Rostliny - části kvetoucích rostlin (str.50 - 51)
 
26.3. - 28.3.
M - Opakování písemného sčítání a odčítání trojciferných čísel, opakování zaokrouhlování na desítky i stovky, opakování G - kružnice, trojúhelník, čtverec, obdélník - body, které útvarům patří nebo nepatří,poznat strany rovnoběžné a kolmé(protilehlé a sousední). Pořád opakovat násobilku a pamětné sčítání do 1000
ČJ - Opakování - slovesné kategorie - osoba, číslo, čas, vyjmenovaná slova, nově po s.
PRV - Třídění rostlin - kvetoucí, nekvetoucí, jedovaté, chráněné, léčivé a užitkové
HV - délka not a pomlk, opakování rytmických cvičení, opakování písní, notová abeceda

Kontakt

Déčko

ZŚ Ústí nad Labem, Mírová 4

607056010